Vánoční besídka & Palata

Vážení rodiče, ahoj skauti, ahoj vlčata,
 
jako je již zvykem, na konci kalendářního roku proběhne skautská besídka. Vánoční besídka bude letos v DDM na Andělu (Štefánikova 235/11) ve středu 18. 12. od 17:15 do 19:30. Rodiče jsou také zváni a budou velmi vítaní.
 
Další tradiční akcí, kterou konáme před vánočními svátky je návštěva domova důchodců "Palata". Půjdeme potěšit staré lidi, zazpívat jim koledy a popřát další síly do příštího roku. Podrobnější info se k Vám dostane v nejbližší době. Již je však znám den akce, je to sobota 21. 12. v dopoledních hodinách.
 
Krásné prožití zbytku předvánoční doby Vám za 379. oddíl přeje
 
Raki

Podzimní trojdenka 1. - 3. 11. 2019

Vážení rodiče, bratři,

pozor, trojdenka se blíží! Ovšem tato je výjimečná, neboť se jedná o úplně první trojdenku tento rok a právě mně připadla ta čest, smět vás pozvat na tuto nezapomenutelnou akci, o které budete zajisté ještě po mnoha letech se zápalem vykládat svým vnoučatům u rodinného krbu. Jako na každé trojdence na vás čeká kvalitní program prosycený hrami, parta dobrých kamarádů a hlavně kvalitní jídlo, po kterém se budete olizovat až za ušima. A proto vás, skauti a vlčata, zvu na naši Podzimní trojdenku!

Invaze 2019

Ahoj všichni bratři skauti spolubojovníci,

jako každý rok nás i tento květen čeká legendární Invaze - akce s bojovým nasazením. Proto si už všichni připravujte výstroj, neboť proběhne za necelé 2 týdny. Neváhejte také co nejdřív vyplnit doodle: https://doodle.com/poll/r5nit3wap6xdhgad, termín je do neděle 23:59.

Dostavte se dne: 24. 5. 2019 nejpozději do 17:20 hodin, ke stanovišti 3 na autobusovém nádraží Holešovice.

Návrat je počítán v neděli 26.5. v 17:25 opět na nádraží Holešovice.

Polní maršál Alexandr Papagos