Vánoční besídka 2022

Jak je již zvykem, na konci kalendářního roku proběhne skautská besídka. Ta bude stejně jako loni v kostele Krista Spasitele na Barrandově (Grussova 1274/6) ve středu 14. 12. od 18:30. Konec se předpokládá přibližně na 20:00.

Na besídku jsou zváni nejen vlčata a skauti, ale také všichni příbuzní. Samozřejmě dorazí současní i minulí vedoucí. 

Jako každý rok se můžete těšit na velkolepý film z posledního tábora. Nezapomeňte s sebou vzít dárečky pro svoje kamarády, které si rozdáme pod stromečkem. Na rozloučenou si společně zazpíváme koledy Narodil se Kristus Pán a Půjdem spolu do Betléma.