Oslavy 75 let Majáku - ZRUŠENO

S ohledem na opět se zhoršující situaci ohledně epidemie COVID-19 se oslavy 75 let střediska Maják ruší.

Informace od vedení střediska:
V posledních dnech je z dostupných informací o epidemiologické situaci zřejmé, že události nabraly s koncem prázdnin nebývalý spád, čísla nakažených stoupají, nicméně kroky státních institucí směrem k zamezení šíření nákazy jsou nepředvídatelné a často se mění doslova ze dne na den. Názory politiků i předních odborníků se různí, celá situace je nepřehledná a nečitelná, o účinnosti jednotlivých protiepidemických opatření stejně jako o významu stoupajícího počtu nakažených se vedou spory.

Mohli bychom spekulovat o tom, jak velké riziko konání Oslav přináší, jak ho minimalizovat a podobně, ale vzhledem k tomu, že sami nejsme schopni kvalifikovaně situaci zhodnotit, připadají nám ve chvíli, kdy situace v Česku došla takto daleko, takovéto dohady a odhady bezpředmětné. Jako jediná opravdu zodpovědná varianta se nám jeví Oslavy zrušit.

Tento krok dále vychází z našeho přesvědčení, že v době informačního chaosu a nejistoty, ve které se nacházíme, by se každý z nás měl chovat maximálně odpovědně, a tím přispět k stabilizaci situace.

Chtěli bychom na tomto místě poděkovat celému organizačnímu týmu, zejména Bary, Géniovi, a Pavlovi Krejčímu, kteří se již podruhé do příprav ochotně vrhli a svědomitě je do detailů připravili.

Ostatní skautská činnost bude nadále probíhat s omezeními a doporučeními dle aktuálních pokynů vedení Junáka.

Věříme, že náš postup přijmete s pochopením, a přejeme vám do dalších dnů především hodně zdraví!

Matěj a Natálka


Původní zpráva:
Dovolujeme si Vás pozvat na jubilejní akci oslavující 75. výročí od vzniku našeho střediska Maják, jehož součástí je i náš 379. oddíl Ignis.

Akce se koná v neděli 20. září.
Sraz: 13:20 na Chaplinově náměstí
S sebou: Kroj

Další informace si můžete přečíst v přiloženém obrázku. Je možné dostavit se na místo vlastní dopravou, ale v případě dopravy autem je nutné dodržovat podmínky parkování.

Akce bude končit okolo 18:00.

Na všechny se těší,
   Japko a zbytek organizačního týmu

Oslavy 75 let Majáku