Předtáborová trojdenka

Srdečně všechny zveme na předtáborovou trojdenku, která představuje završení celého školního roku, který, pravda, nebyl tento rok příliš dlouhý. Budeme se těšit na každého z vás.

Zároveň vás žádáme o vyplnění přiloženého doodle formuláře, abychom mohli dobře propočítat jídlo a ostatní věci (https://doodle.com/poll/zpnqhxpsysakpg6t).

Naštívíme město Litoměřice, kam se dostaneme autobusem. Samotná základna, kde budeme přespávat, se nachází zhruba 7 km od autobusového nádraží, proto si vemte kvalitní obuv a hlavně batoh rozumné váhy (mladším vlčatům batohy odvezeme autem, ostatní si ho musí odnést). V sobotu budeme většinu dne chodit.

Sraz: v pátek 12.6. v 15:55 na Chaplinově náměstí
Návrat: v neděli ve 14:35 tamtéž
Cena: 350 kč
S sebou:  lístky na tramvaj nebo lítačku, spacák, karimatka, ešus a lžíci, přezůvky, oblečení dle počasí, případně pláštěnku, skautský kroj a šátek, alespoň 1,5 litru pití, kvalitní obuv, páteční večeře a buchtičky na sobotní a nedělní snídaně, povinné věci a nově také roušku a čestné prohlášení (ti, kdo ještě žádné nedodali), ať dostojíme všem nařízením. To vše sbaleno v batohu, se kterým budete schopni ujít 7 km.

Se stiskem levice
Jenda, Spacák a ostatní vedení