Vánoční besídka a Táborový film 2021

Jak je již zvykem, na konci kalendářního roku proběhne skautská besídka. Tentokrát se bude konat v nově postaveném kostele Krista Spasitele na Barrandově (Grussova 1274/6) ve čtvrtek 16. 12. od 18:00 do přibližně 19:30. 
 

Jsou klasicky zváni i rodiče a další členové rodiny. V průběhu besídky si společně zazpíváme koledy, podíváme se na všemi očekávaný TÁBOROVÝ FILM 2021, předáme si dárky a pořádně se přejíme cukrovím.
 
S sebou: Skautský kroj (kdo má), dárky pro kamarády v oddíle, cukroví na ochutnání, respirátor či roušku
 
 
Vzhledem k současné koronavirové situaci musí být dodržena tyto pravidla:
 
- Každá přítomná osoba bez rozdílu věku musí být bez příznaků onemocnění COVID-19. 
- Každá osoba nad 12 let, musí doložit svoji bezinfekčnost. Možnosti prokázání jsou následující:
 
 1. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
 2. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů
 3. předložení potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 72 hodinami - tato možnost se vztahuje pouze na osoby ve věku do 18 let, osoby se započatým a zatím nedokončeným procesem očkování a osoby s prokazatelnou kontraindikací proti očkování
 
Pozn.: Dostupnost PCR testů zdarma je nyní následující: 5 testů měsíčně zdarma pro osoby 12 až 18 let, pro osoby se započatým a nedokončeným procesem očkování a pro osoby, kterým zdravotní stav očkování neumožňuje. 2 testy měsíčně pro osoby s ukončeným očkováním.
 
- povinnost ochrany dýchacích cest (výjimka se vztahuje na osoby během konzumace potravy)