Informace 379. oddílu Ignis k viru COVID-19 (update 14.5.)

V tomto článku naleznete informace týkající aktuálního dění ohledně omezení vyplývajících z pandemie Covid-19, zahrnuje stav ke dni 14. května.
Aktuální stav
(Nezajímají-li Vás detaily, přeskočte na kapitolu Schůzky)

V současné době dochází k rozvolňování vládních omezení proti šíření koronaviru, nicméně Junák se bohužel nachází v právním "vakuu". Nejsme ani soukromé osoby (abychom mohli volně tvořit skupinky 10 osob), ani školy (abychom byli ve třídě bez roušky), ani "dětské skupiny" tak jak tento pojem zná zákon.

Ústředí Junáka na základě všech podkladů sestavilo souhrn pravidel, která platí pro nás. Chcete-li si přečíst celý dlouhý článek, naleznete ho zde: https://krizovatka.skaut.cz/zpravodajstvi/5137-vykonna-rada-11-kvetna-prechazime-od-pozastavene-skautske-cinnosti-k-cinnosti-omezene-jaka-budou-jeji-pravidla, nicméně nejdůležitější pravidla jsou následující:
  • Skupinky maximálne 15 osob
  • Povinné nošení roušek
  • Rozestupy minimálně 2 metry
První dvě podmíkny jsou splnitelné, třetí bohužel nikoli. Nedovedeme připravit smysluplný (ani jiný) program s tímto rozestupem mezi dětmi.

V současnosti proto čekáme na další vlnu uvolňování, která se očekává 25. května.

Schůzky
Schůzky se za daných podmínek konat nemůžou, doufáme ve zlepšení stavu po 25. květnu. Do té doby je nepravděpodobné, že by schůzky byly obnoveny, ale o jakékoli změně bychom Vás ihned informovali.

Výpravy

Ruší se:

  • Trojakce 15.-17.5.
  • Invaze 29.-31.5.
  • Oslavy Majáku 7.6.
Jsme optimisté a proto doufáme v uvolnění po 25.5., předběžně proto plánujeme následující (nové) akce:
  • Družinové výpravy 30.5. (akce je jednodenní a družinová, snadněji tedy splní případné podmínky)
  • Předtáborová trojdenka 12.-14.6. (v původním termínu)
Vše samozřejmě bude záležet na uvolňování opatření vládou. Trojdenku chceme pokud možno zachovat, ve hře je tedy i posun na víkend 19.-21.6. pokud by to opravdu nešlo dříve.

Tábor
Zatím neověřené zprávy z médií naznačují, že tábory v červenci budou, počítáme s tím tedy i my:

* Skauti 1.-25.7.
* Vlčata 11.-25.7.

V nejbližších dnech dostanete samostatný e-mail s informacemi a pozvánkou, tak jak ji znáte z minulých let.

Chápeme že v souvislosti s pandemií mohlo dojít k nečekaným výpadkům v rodinném rozpočtu, ale byli bychom neradi, pokud by finance byly překážkou v něčí účasti. V takovém případě prosím kontaktujte Rakiho (David Ucháč, raki@skaut.cz) se kterým můžete dohodnout případné slevy.

Komunikace
Situace je složitá a stále se vyvíjí, budeme se Vás snažit vždy co nejdříve informovat. Prosíme ale také Vás, ať se s případnými dotazy, připomínkami nebo obavami obracíte co nejdříve na nás.

K dispozici jsou Vám družinkoví vedoucí nebo přímo hlavní vedoucí oddílu Raki (David Ucháč, raki@skaut.cz).


Závěrem nezbývá než popřát všem pevné nervy a hodně síly do tohoto nelehkého období.

Za celé vedení,
        Shali