Vánoční besídka & Palata

Vážení rodiče, ahoj skauti, ahoj vlčata,
 
jako je již zvykem, na konci kalendářního roku proběhne skautská besídka. Vánoční besídka bude letos v DDM na Andělu (Štefánikova 235/11) ve středu 18. 12. od 17:15 do 19:30. Rodiče jsou také zváni a budou velmi vítaní.
 
Další tradiční akcí, kterou konáme před vánočními svátky je návštěva domova důchodců "Palata". Půjdeme potěšit staré lidi, zazpívat jim koledy a popřát další síly do příštího roku. Podrobnější info se k Vám dostane v nejbližší době. Již je však znám den akce, je to sobota 21. 12. v dopoledních hodinách.
 
Krásné prožití zbytku předvánoční doby Vám za 379. oddíl přeje
 
Raki