Termínovka podzim 2015

V/S/R Skřítkovo svěcení ● sobota 5.9. ● Jáhenské svěcení bývalého vedoucího z Ignisu
V/S/R Zahajovací výprava ● sobota 3.10. 
V/S/R Podzimní trojdenka ● 16.-18.10. ● Možná budou i draci!
V/S/R Družinovky ● sobota 24.10. 
R Extra-roverská akce ● neděle 25.10. ● Pro mladší skororovery
R Extremakce ● 29.10.-1.11. ● Zážitková akce s Lumturem
R 2πr ● 6.-8.11. ● Šifrovací akce
V/S/R Příjezd sv. Martina na Vyšehrad ● středa 11.11.
V/S/R Sláva starých časů ● 20.-22.11. ● Středisková mega-akce
R Miquik ● 4.-6.12. ● Víkend seminářů pro rovery
V/S/R Družinovky ● sobota 12.12.
V/S/R Besídka, Palata a Betlémské světlo ● v rozmezí 17.-23.12. ● Tři tradiční Vánoční akce

(akce: ►…povinná, →…dobrovolná; Vlčata, Skauti, Roveři)