Předtáborová trojdenka

Již za týden se uskuteční trojdenka, na které si s trochou štěstí zajistíme dostatek zásob a podporu Provincie, abychom mohli uskutečnit naše tažení do Galie. Je potřeba každý věrný Říman, proto neváhej a pojeď i ty. 

Sraz: pátek 10.6. v 15:15 na tram. zastávce Chaplinovo nám.
Návrat: neděle 12.6. v 15:50 tamtéž
Cena: 320,-
S sebou: spacák, karimatku, ešus, lžíci, hygienické potřeby, oblečení podle 
počasí, na cestu na sebe kroj (kdo má), páteční večeře, buchtičky k snídani,
pití, povinné věci, čelovku
 
Na všechny se těší (nejen) Zoe a Já